Årsmøte i Giske Idrettslag

Årsmøtet avholdes søndag 18. mars kl. 1800 på Nestun klubbhus, Giske Stadion.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret seinest 8. mars til rosvik@outlook.com

Fullstendig sakliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.giskeil.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret Giske IL

Steinar Lillebø, Eli Fjørtoft Giske,  Anja Misund, Inger-Lise Emini, Andreas Giskegjerde, Malin Giske, Eldar Røsvik og Trond Valderhaug