Årsmøte søndag 20. mars

Årsmøtet avholdes søndag 20.mars kl. 1700 på Nestun klubbhus.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret seinest 15. mars til steinar@energirad.no

Har du lyst til å ha et verv i idrettslaget, lite eller stort er du veldig velkommen. Send gjerne en sms til Idar Giskegjerde 92291760.

Fullstendig sakliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.giskeil.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Mvh

Giske Idrettslag