Årsmøte søndag 25. april

Årsmøtet avholdes søndag 25. april kl. 1700 på Nestun klubbhus hvis smittevernreglene tillater det. Hvis ikke vil det bli digitalt på Teams. Mere info rundt dette vil komme.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret seinest 16. april til steinar@energirad.no

Har du lyst til å ha et verv i idrettslaget, lite eller stort er du veldig velkommen. Send gjerne en sms til Idar Giskegjerde 92291760.

Fullstendig sakliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.giskeil.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Mvh

Giske Idrettslag