Årsmøter i Giske IL og Giske IL Volleyball søndag 16. april

Årsmøte søndag 16. april

Giske idrettslag avholder følgende årsmøter, søndag 16.april kl. 1700, på Nestun klubbhus.

Årsmøte Giske IL Volleyball kl 17:00

Årsmøte Giske IL kl 17:30

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret seinest 14. april til steinar@energirad.no

Har du lyst til å ha et verv i idrettslaget, lite eller stort er du veldig velkommen. Send gjerne en sms til Idar Giskegjerde 92291760.

Fullstendig sakliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.giskeil.no

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Mvh

Giske Idrettslag