Årsmøtet vel i hamn

Årsmøtet for 2020 kom akkurat i hamn før nedstengingen. Årsrapporten ble gått igjennom og alle innkomne forslag ble behandlet.

Steinar fortsetter som leder i 2021, men signaliserte at dette blir det siste året med akkurat dette vervet. Malin Giske gikk ut av styret og fikk blomster for flott innsats.

Årsmelding 2020 .

Styret for 2021

Leder: Steinar Lillebø

Nestleder: Idar Giskegjerde

Økonomiansvarlig: Marianne Svensen Sund

Styremedlem: Torkild Skjong

Styremedlem: Stian Rørvik Johansen

Styremedlem: Anja Misund

Styremedlem: Inger Lise Emini

Styremedlem: Eli Giske

Styremedlem: Arild Olsen