BASAR

Basar på Nestun

Giske Idrettslag sin tradisjonsrike basar vert arrangert søndag 19.03 kl 16.00.

Tombola
Staurnesjoker
Åresal
Trekning av loddbok
Sal av kaffi og kaker.
På onsdag og torsdag vil G9 med foreldre gå rundt øya med loddboka. Ta vel i mot dei
Vel møtt til ein kjekke og sosial søndagsettermiddag på Nestun!
Helsing Giske IL