Eurospar ny hovedsponsor

Støtter lokalidretten i kommunen

 

Fra og med sesongen 2018 er Eurospar Valderøy med på laget som en av hovedsponsorene for Giske I.L.

«Vi i Eurospar Valderøy er svært opptatt av å støtte lokal idrett og kulturliv. Vi har vært med og støttet Giske I.L. i flere år, men fra i år av fikk vi muligheten til å være med å bidra som en av hovedsponsorene til Giske I.L. Vi ser at idrettslaget skaper engasjement og entusiasme, og skaper gode oppvekstsvilkår i lokalmiljøet. Dette er verdier og holdninger vi identifiserer oss med og vil være med å støtte», sier daglig leder hos Eurospar Valderøy, Trond Valderhaug.

For Giske I.L. er det viktig å få inn lokalt næringsliv som hovedsponsor. «Å spille på lag med det lokale næringslivet vi har her i kommunen er viktig for alle parter. Det viser at de som driver næringsvirksomhet bryr seg om og setter pris på aktiviteten idrettslaget skaper, og vi som idrettslag får verdifull støtte for å videreutvikle dette. Slike samarbeidspartnere bidrar til at vi kan være en god oppvekstkommune generelt, og spesielt for Giske I.L. at vi kan forsterke vår innsats til dette», sier styreleder i Giske I.L., Steinar Lillebø.

Eurospar vil fra 2018-sesongen blant annet bli profilert på Giske I.L. sine drakter. Vi ser frem til å videreutvikle hovedsponsoravtalen i årene som kommer!

Daglig leder for Eurospar Valderøy, Trond Valderhaug, her stolt ikledd årets nye drakt for Giske I.L.