GISKE IL – STRAND OG VANN

Strand og Vann

Giske IL ønsker å tilby et bredere tilbud til sine eksisterende og nye medlemmer, samt utnytte bedre kapasiteten på og rundt Nestun. Dette er tenkt ved å ta i bruk strand og sjø-arenaen vi har i tilknytning til Nestun.

Rett ved Nestun har vi verdens flotteste strand og vannsport arena som bare ligger og venter på å bli mer brukt som fritidsarena, nærmiljøtiltak og inntektsbringende aktiviteter. I den forbindelse prøver vi nå å dra i gang en egen “Strand- og Vannsportgruppe” som en del av GIL.

I første omgang vil vi arrangere en Strand- og Vannaktivitetsdag søndag 30.august. Her har vi samlet utstyr for aktiviteter som SUP, Seilbrett, Kajakk etc. for fri prøving og enkel veiledning.

I neste trinn vil vi bla. prøve å få til en allbruks “strand-bane” for volleyball, fotball etc. I tillegg anlegge trapp\sti fra Nestun og ned til stranda.

Videre er det skissert forslag på planer for aktiviteter, oppgaver og anlegg som kan organiseres under “GIL Strand- og Vann” gruppe.

Vi ønsker alle som kan ha interesse for dette om å komme med innspill på aktiviteter som kan passe inn under “GIL Strand- og Vann”. Er du interessert i å bli med på å dra dette videre ønsker vi å høre fra deg.