Idrettslaget arbeider for å bevare skolen vår!

Publisert: tirsdag 14. januar 2020

Siden høsten 2019, når det ble kjent at det ble fremmet forslag til kommunepolitikerne om nedleggelse av Giske Skule, har idrettslaget engasjert seg sterkt for at dette ikke skal bli en realitet.

Gjennom brev til alle kommunepolitikerne (vedlagt), sak i Øy-Blikk og sak i Sunnmørsposten har styret i Giske Idrettslag fremmet betydningen Giske Skule har for nærmiljøet og idrettslaget vårt på øya, og det gode samspillet som vi har.

Vi fortsetter å følge denne saken tett, og håper at våre kommunepolitikere ikke vil fatte en beslutning om nedleggelse av skolen vår!

#ilag

20191030 – Brev fra Giske IL til politikerne i Giske kommune