Medlemskontigent er sendt ut

Medlemskontigent 2017 – Giske Idrettslag

Giske IL er en breddeklubb og har ingen faste ansatte. Klubben drives av medlemmene, og denne dugnadsinnsatsen er selve bærebjelken i klubben eksistensgrunnlag.

Alle idrettslag som er medlem av NFF, er underlagt Norges Idrettsforbund sine lover og regler. Fra i år krever dette lovverket at ALLE som er tilknyttet idrettslaget MÅ være medlem av klubben. Og dette medlemskapet må være personlig. (Navn og fødselsdato)

Grunnen til at denne regelen er innskjerpa er at Norges Idrettsforbund får støtte fra Staten, og summen på denne utbetalingen skal være basert på faktisk medlemskap.

Giske IL har tidligere bakt medlemskapet inn i aktivitetsgebyret, men denne muligheten bortfaller med det nye lovverket.

Dette betyr at alle som er aktive inn mot idrettslaget, liten som stor, må betale medlemskapet for 2017.

Men Giske IL ønsker selvsagt også støttemedlemmer.Til flere betalende medlemmer, til mer pengestøtte får vi fra idrettsfamilien, som vi er del av.

Medlemskontingenten for 2017 er kr 150.- per person. Dette skal innbetalast på kononummer 3910.28.70879

NB:
Ved innbetaling av medlemskontingent, så er det svært VIKTIG at hele navnet og fødselsdato er med. Helst ønsker Giske IL at hvert enkelt medlem, betaler medlemskapet i eget navn.

Men betaler du for flere, så er det viktig å legge inn fult navn og fødselsdato på alle i innbetalinga. Eks.
Familie på 4, to voksene og to barn, så blir medlemskontingenten på kr 600.
Betaler en dette samlet via nettbanken, så må all informasjon (både fornavn, etternavn og fødselsdato) fremgå på innbetaling via «melding til mottaker».

Som nevnt tidligere så er dette et resultat av nytt lovverk, som vi som medlemsklubb av NFF, bare må innrette oss etter.

«Giske IL, eit levande idrettslag»

Venleg helsing hovudstyret i Giske IL.