Politiattest

Fakta

Politiattestansvarlig Giske IL -

E-post -

Krav om politiattest i Giske IL:

Det er et krav til å innhente politiattest fra noen som har et tillits- og/eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Som trener/oppmann i Giske IL er man underlagt dette kravet, og styret i klubben er ansvarlig for å følge opp at godkjent politiattest foreligger.

Hva er politiattesten?

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn, vold- eller narkotikaforbrytelser.

Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis. Dette gjøres elektronisk. For de som er mellom 15 og 18 år må det vedlegges en fullmakt fra foresatte. ​Hvis det er anmerkninger knyttet til attesten, eller attesten ikke er fremvist, er det ikke anledning til å la vedkommende utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Her kan du lese mer om ordningen:

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Innhenting av politiattest på 1-2-3:

1. Nederst på siden finner du «Vedlegg til søknad om politiattest». Skriv ut dette – før på navn, personnummer, sted og dato
2. Skann inn dokumentet
3. Logg deg inn på https://attest.politi.no/ med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides. Velg «politiattest» og følg instruksjoner der
4. Velg formål «Frivillige organisasjoner» fra begge nedtrekklistene
5. Last opp «Vedlegg til søknad om politiattest» som du har scannet inn
6. Send inn søknaden
7. Vent på svar (behandlingstid ca. 2 uker). Attesten blir sendt direkte til søker
8. Fremvis politiattest til politiattestansvarlig i Giske IL innen to måneder (det noteres at attesten er fremvist, samt dato)

Ta kontakt med politiattestansvarlig dersom det er spørsmål.

Vedlegg til søknad om politiattest