Sparebanken Møre + dugnad = Nytt kioskområde og samlingsplass på Nestun

Publisert: torsdag 23. mai 2019

Sparebanken Møre bidrar til å realisere nytt område på Nestun

I romjulen 2018 bestemte vi i Giske IL oss for å påstarte arbeidet med å realisere planene om et nytt kiosk- og samlingsområde ned på Nestun. Vi har sett at dagens løsning ikke har vært optimal tilrettelagt, og det var samtidig et ønske om å skape en heilt ny sosial samlingsplass utover tribuneområdet. Videre ønsket vi også å ha en ny og funksjonell garasje for klippeutstyr og annet nødvendig materiale. I bresjen for dette arbeidet gikk Knut Birger Giske, blant annet med å utarbeide konseptskisser og ha samtaler med blant andre kommunen om ny løsning.

 

Giske IL inngikk avtale med tunellentreprenøren AF Gruppen om kjøp og gjenbruk av 2 boligbrakker som hadde blitt brukt i arbeidet med rehabilitering av Godøy-tunellen. I tillegg ble det lagt planer for et stort dugnadsarbeid blant idrettslagets medlemmer.

 

Ett viktig moment knyttet til prosjektet var selvsagt finansiering. Giske IL gikk i dialog med vår hovedsamarbeidspartner, Sparebanken Møre, om de ønsket å være med på å realisere prosjektet. De var positive til prosjektet, og har gått inn med støtte via deres TEFT-midler på hele kr 55 000,- !!!

 

«Giske IL er utrolig stolt av å ha en slik hovedsamarbeidspartner som Sparebanken Møre med på laget», sier styreleder Steinar Lillebø. «Nok en gang opplever vi at banken stiller opp for oss og lokalsamfunnet på Giske, og er med på å sørge for at vi får realisert de planene som vi ønsker å sette ut i live».

 

Arbeidet med det nye området er godt i gang. Brakkene er løftet på plass, da satt ned på nystøpte fundament laget til av dugnadssjeler. Fremdeles står en del arbeid igjen, blant annet maling, ombygging og innredning. Til nå er det lagt ned et betydelig antall dugnadstimer, og flere vil det bli.

 

«Det som er gledelig å se er at alle bidrar for å få realisert dette prosjektet. Ildsjeler med gode ideer leder an, folk stiller opp på sin fritid for å få ting på plass og i orden, og vi har med oss fantastiske partnere som bidrar med finansiering. Jeg er sikker på at når dette nye området er ferdigstilt så vil Giske IL ha et nytt område som bygger opp under den unike sosiale samlingsplassen som Nestun har blitt», sier Steinar. «Slike prosjekt, og samspillet mellom enkeltaktører og personer, er med på å bygge opp under det levende idrettslaget Giske IL er og skal være», avslutter Steinar.

 

Nok en gang – tusen takk for støtten til Sparebanken Møre, og tusen takk til alle dem som bidrar med arbeidskraft og fritid for at dette kommer på plass!