TAFJORD forlenger samarbeidet med Giske IL

Publisert: onsdag 10. april 2019

TAFJORD en viktig støttespiller for Giske idrettslag

TAFJORD har over flere år vært en av Giske IL sine viktige hovedsponsorer. Det er gledelig å melde at samarbeidet fortsetter gjennom en forlenget samarbeidsavtale.

 

Styreleder i Giske IL, Steinar Lillebø, er meget fornøyd med den forlengede avtalen. «For oss i Giske IL er det alfa og omega å ha med oss gode og langsiktige samarbeidspartnere over flere år. Dette gir oss økt forutsigbarhet og gir oss et godt fundament for de aktivitetene og den utviklingen vi planlegger. Idrettslaget er midt i en prosess med å legge nye langsiktige planer for idrettslaget i årene frem mot vårt 60-årsjubiliem, noe vi kaller #Giske2025. Å ha med oss TAFJORD på laget i årene som kommer gjør at vi lettere kan lykkes med å nå våre spennende satsinger», sier Steinar.

 

«For TAFJORD er det viktig å samarbeide med dem som gir lokalbefolkningen gode opplevelser. Giske IL er gode til nettopp dette», sier sponsoransvarlig i TAFJORD, Harald Nøstdahl. «Vi ønsker å bidra til at barn og ungdom har tilgang til aktiviteter og muligheter der de bor. Vi ønsker gjennom våre avtaler samtidig å fremme samarbeid som styrker partenes omdømme og måloppnåelse, og som bidra til positiv utvikling i et langsiktig perspektiv. Vårt samarbeid med Giske IL underbygger nettopp dette», avslutter Nøstdahl.

 

TAFJORD vil ha status som en av Giske IL sine hovedsponsorer. Dette innebærer blant annet at TAFJORD vil profileres på idrettslagets drakter. I tillegg åpner avtalen for mulighet til å samarbeide på spesifikke enkeltprosjekt.

Giske IL gleder seg til fortsettelsen med TAFJORD på laget, og ser frem til spennende tider fremover; både når det gjelder det sportslige og alle de andre spennende aktivitetene som ligger i planene!